İlan ve Duyuru
9 Eylül 2022 Cuma 16:56
BASIN AÇIKLAMASIKamuoyuna


Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ilçemizin en önemli üretimi ve ticareti fındıktan yapılmaktadır. Fındık, yüzyıllardır bölgemiz ekonomisine can verdiği gibi kültürünü, sosyolojisini şekillendirmektedir ve bu konumu gereği ülkemiz adına büyük önem ve milli değer taşımaktadır.


Geride bıraktığımız günlerde fındık sektöründe yaşanan dalgalanmalar tarafımızca üzüntü ile karşılanmıştır. Sektörde faaliyet sürdüren İtalyan Firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. tarafından piyasada haksız rekabet oluşturulduğu ve tekelleşme yaratıldığı yönündeki iddialar borsamızca yakından takip edilmektedir.


Ferrero’ nun yapmış olduğu tedarikçi sözleşmesi ile gerçekleştirdiği alımlarda belirlenen durum ve 48.-TL+1 .-TL olarak ilan ettiği fiyat piyasada tepkilere neden olmuştur. Rekabeti bozan tüm etkenlerin izlenmesi, tespiti ve ilgili kurumlara aktarılması Borsa’nın hükümlü olduğu kanun ile tanımlanmış görevlerinden birisidir. Bunun gereği olarak Ferrero’nun sergilediği tekelci tutumun tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.


Rekabet piyasası; bir pazarda hiçbir satıcının sattığı ürünün fiyatını etkileme gücüne sahip olmadığı piyasalardır. Bu ekonomi politiği öğretisine göre, Ferrero firmasının kamuoyuna mâl olacak şekilde fiyat açıklaması rekabet piyasasının tekel gücünü tek eline alarak ihlal edildiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu tutuma kayıtsız kalmak mümkün olmadığı gibi elbette bir cevabı ve yaptırımı olacaktır.


Borsa olarak, başta üyelerimiz olmak üzere ilçemize ve bölgemize zarar getirecek tutumlara ve bahsi geçen iddialara ilişkin sorumlu olduğumuz mevzuat ve bağlı olduğumuz hukuk gereğince görevlerimizi yerine getirmekteyiz. Sektörde yaşanan bu fiili durumun ortadan kaldırılması ve rekabet piyasasının tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu hususta Borsamızın, konuyu yakından takip ederek, piyasa dengesini sağlamak adına tüm sorumluluğu ve gayreti göstereceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.Kazım YILMAZ

Çarşamba Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı