İlan ve Duyuru
11 Ocak 2019 Cuma 11:56

7201 Sayılı Tebligat kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlenmektedir. Ayrıca tebliğde 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dakil olmak üzere.

İlgili yazı ektedir.