İlan ve Duyuru
24 Mayıs 2024 Cuma 16:11

Malumlarınız üzere Birlik Başkanımız Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, geçen yıl Ekim ayında 150 ülkenin üzerinde ticaret ve sanayi odalarını ve birliklerini bir çatı altında toplayan Dünya Odalar Federasyonunun (World Chamber Federation - WCF) Başkanlığına seçilmiştir.

Başkanlık seçimlerinin akabinde Birlik Başkanımız tarafından 2022-2025 dönemi önceliklerine ilişkin strateji ve hedefler; kadının güçlendirilmesi, KOBİ'lerin küresel pazarlara erişiminin geliştirilmesi, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve iş dünyasında sürdürülebilirlik ve iklim konuları olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, gerek Birliğimizin koyduğu vizyonun farkındalığını arttırmak gerekse dönem başkanlığımız sürecinde etkinliğimizi arttırabilmek için Birlik Başkanımızın unvanını sosyal medya hesaplarında (Instagram, X, Facebook vb.) kullanırken Dünya Odalar Federasyonu Başkanı unvanının da kullanılması önem arz etmektedir.


Saygılarımızla