İlan ve Duyuru
29 Ocak 2024 Pazartesi 16:58

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza iletilen E-34221550-104.01-1095 sayılı, 29.01.2024 tarihli ve Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.-2023/16 Sayılı Genelgede Değişiklik konulu yazıda; Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkındaki 27/12/2023 tarihli 2023/16 sayılı Genelgede değişiklik yapan 25/1/2024 tarihli 2024/2 sayılı Genelgenin yazı ekinde iletildiği açıklanmış olup,

söz konusu Genelgenin ayrıca https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2024 adresinde yer aldığı da belirtilmiştir.