besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
12 Eylül 2022 Pazartesi 10:33

5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Odalar Ve Borsalar Kanunu 84.’üncü maddesi gereğince 2022 yılının ekim-kasım aylarında yapılması gereken borsamız organ seçimleri, ilçe seçim kurulumuzca belirlenen; 01/10/2022 cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında borsa binamızın borsamız hizmet katında yapılacak olup ilçe seçim kurulu başkanlığınca onaylanarak 09/09/2022 tarihli yazılarıyla borsamıza gönderilen seçme ve seçilme haklarına haiz olanları gösterir seçmen listeleri T.O.B.B. organ seçimleri hakkında yönetmeliğin 11/13. fıkrası gereği borsamız ilan tahtasında ve ilçe seçim kurulunda 12/09/2012-13/09/2022-14/09/2022 tarihlerinde de (üç iş günü) askıya çıkarılacak olup, belirtilen günlerde 08.00-17.00 saatleri arasında askıda olacak ve 14.09.2022 çarşamba günü saat 17:00’de askıdan indirilecektir.

Askı süresince listelere yapılacak itirazların ve düzeltme taleplerinin yazılı olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaatları gerekmektedir.

Borsamız Organ Seçimlerinde;

Oy Verme İşlemi: Borsa üyelerinin İlçe Seçim Kurulunca kesinleşmiş seçme ve seçilme haklarına haiz olanları gösterir seçmen listelerindeki;

Gerçek Kişiler; Resmi makamlarca verilen kimlik belgelerinizi (TC. nolu olmak kaydıyla) ibraz ederek Seçim Kurulunun seçmen listesindeki isminin karşısına imza ederek,

Tüzel Kişilikler; Organ seçimlerinde oy kullanacak tüzel kişi temsilcisinin temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden doksan gün içinde alınmış yetki belgesinin veya seçime özgü e-sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında hazır bulundurmaları gerekmektedir. resmi makamlarca verilmiş olan kimlik belgelerini ibraz ederek Seçim Kurulunun seçmen listesindeki firma ünvanının karşısını imza ederek seçim kurulunca mühürlenmiş zarfını alarak oy verme odasında oylarını kullanacaklardır.

İlgililere 5174 sayılı kanunun 84. nci maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

Tarih;12.09.2022

Çarşamba Ticaret Borsası
Kazım G. Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı