İlan ve Duyuru
25 Ocak 2024 Perşembe 18:02

New York Ticaret Ataşeliği tarafından iletilen bir yazıda Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Daimi Temsilciliğimizden alınan elektronik posta mesajına atfen, BMnin Satın Alma Birimi tarafından yayımlanan bir seminer duyurusu hakkında bilgi verilmektedir. Söz konusu duyuru kapsamında; BM Sekreteryasına bağlı olarak faaliyet gösteren Satın Alma Biriminin BM Barışgücü misyonunun bulunduğu ülkelerde ve bölgelerde yapılacak başta gıda ve su olmak üzere mal ve hizmet (catering, depolama vb) satın alımına yönelik olarak yerel firmalara bilgi vermek üzere seminer düzenleneceği ifade edilmekte olup, BMnin bu kapsamdaki satın alımının yıllık yaklaşık 300 milyon ABD Doları seviyesinde olduğu ve konuya ilişkin olarak https://www.un.org/Depts/ptd/rations bağlantısından ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceği belirtilmektedir.

İlaveten, anılan seminerin 7 Mart 2024 tarihinde hibrit (New York'da fiziken ve online) olarakdüzenleneceği, ilgilenen firmalarımızın duyuruda belirtilen https://forms.office.com/e/G0HRHR4JrUbağlantı üzerinden kayıt yaptırmalarının gerektiği ifade edilmektedir.