İlan ve Duyuru
14 Mayıs 2024 Salı 15:07

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından boramıza gönderilen ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Kararname ile yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan eşyanın ithalatında, gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edildiği belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Kararnameye erişim sağlanabilecek internet sitesinin bilgisi ve Kararnamenin gayriresmitercümesi de iletilmiştir.

BİLGİLERİNİZE SUNARIZ, SAYGILARIMIZLA.