besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
25 Mart 2024 Pazartesi 16:29

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından borsamıza gönderilen yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Desteklemeİdaresi Başkanlığı Girişimcilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı ile girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum vekuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden ve Avrupa Komisyonu'nun sponsorluğunda 2006yılından bu yana düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibarenTürkiye'nin de katıldığı, ödül programının ülkemizde duyurulması ve belirlenen iki adayın Komisyonabildirilmesi konusunda da KOSGEB'in görevlendirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu yarışmaya;

•Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları

• Kamu-özel ortaklıkları

• Üniversiteler

• KOBİ'ler (Sadece 6. Kategori Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik Kategorisinden) başvurabilecektir.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en

2024 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresine veya yazıekinde yer alan başvuru formunu doldurarak 01 Temmuz 2024 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığınailetilmesi talep edilmektedir.