İlan ve Duyuru
3 Nisan 2024 Çarşamba 16:50

Ticaret Bakanlığının TOBBa ve borsamıza iletilen yazıda; Atık Çerçeve Direktifinin Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu taslak direktifte; 31 Aralık 2030'a kadar ulusal düzeyde karşılanacak olan atık azaltma hedeflerindedaha yüksek ve bağlayıcı hedefler önerilmektedir. Bu çerçevede, gıda işleme ve imalatta Komisyon tarafındanönerilen %10 yerine en az %20 ve perakende, restoranlar, gıda hizmetleri ve hanelerde kişi başına önerilen%30 yerine %40 azaltım hedefi belirlenmektedir.

İlaveten, tekstil üreticilerinin ayrı ayrı toplama, ayırma ve geri dönüştürme maliyetlerini karşılamak zorunda kalacağı üretici sorumluluğu (Extended Product Responsibility - EPR) planlarının genişletilmesiöngörülmektedir. AP pozisyonunda, Komisyon tarafından önerilen 30 aya kıyasla, üye devletlerin ERP'yidirektifin yürürlüğe girmesinden 18 ay sonra oluşturmaları hususuna yer verilmektedir. Yeni kuralların deri,bileşimli deri, kauçuk veya plastik gibi tekstille ilgili malzemeler içeren ürünler de dahil olmak üzere giyim veaksesuar, battaniye, yatak çarşafı, perde, şapka, ayakkabı, şilte ve halı gibi ürünleri kapsamasıöngörülmektedir.

Bundan sonraki aşamada, Haziran 2024'te Avrupa seçimlerinin ardından yeni Parlamento tarafından takipedilerek, AB Konseyi ile müzakerelerin başlaması öngörülmektedir.