İlan ve Duyuru
29 Ocak 2024 Pazartesi 13:08

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından borsamıza iletilen yazıda; Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Gümrük Birliği Kararı kapsamında ülkemizin ABnin ürün güvenliği alanındaki yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatını üstlenmek ve uygulamakla yükümlü olduğu belirtilerek, AB teknik mevzuatına uyum ile Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının temini ve vatandaşımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı açıklanmıştır.

yazıda tek pazarda malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi, AB yatay kuralları ile ürün kurallarınındaha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıylaAvrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mavi Rehberin güncellenmiş versiyonunun 29 Haziran 2022 tarihliAB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı bilgisi verilmiştir.

Yazıda, rehberde AB ürün mevzuatı tüm kavram ve süreçleriyle açıklandığı; özellikle (AB) 2019/1020 sayılıPiyasa Gözetimi ve Denetimi Tüzüğü'nün kabulü sonrası değişiklikler, AB pazarına mesafeli ve çevrimiçisatışlar, ürünlerin tadil ve tamiri, yazılım, ürün talimatları ve güvenlik bilgileri ve Brexit sonrası duruma ilişkinhususların eklendiğinden bahsedilmiştir. Rehberin, malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindekiürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümler hakkında bilgi edinmek isteyenlereyönelik olduğu da vurgulanmıştır.

Yazıda devamla, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara ürünlerin tasarımı ve üretiminde uygunluk değerlendirmesisüreci ile akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda yol göstermesi amacıylasöz konusu rehberin Türkçe 'ye çevrildiği ve https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/guncel-mavi-rehber adresinden rehbere ulaşılabileceği belirtilmiştir.

BİLGİLERİNİZE SUNARIZ,
SAYGILARIMIZLA