besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
20 Şubat 2024 Salı 09:48

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen E-34221550-749-1798 sayılı, 19.02.2024 tarihli AB Net Sıfır Sanayi Yasası konulu yazıda;

Ticaret Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından sunulan "Net Sıfır Sanayi Yasası"na ilişkin siyasi uzlaşı sağlandığı bildirilmektedir.

Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamında;
- Net sıfır teknolojiler için AB üretim kapasitesinin, 2030 yılı itibariyle beklenen AB talebinin en az %40'ına ulaşması,
- Net sıfır teknolojiye sahip daha fazla üretim tesisinin daha hızlı bir şekilde inşa edilmesine olanak tanınması,
- Bataryalar, güneş pilleri, kara ve deniz rüzgarı, yakıt hücreleri, elektrolizörler, grid teknolojiler ve sürdürülebilir alternatif yakıtlar gibi teknolojilerin desteklenmesi,
- Net sıfır ürünler için pazar erişiminin kolaylaştırılması,
- AB'de net sıfır sanayilerin büyütülmesi için ihtiyaç duyulan iş gücünün becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. denildi.