besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
2 Nisan 2024 Salı 16:43

Ticaret Bakanlığının 27.03.2024 tarih ve 95408495 sayılı yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından borsamıza gönderilen 01.04.2024 tarihli yazıda;

Cezayir'in başkentinde 24-29 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek 55. Uluslararası CezayirFuarı'na (FIA) Meridyen Uluslararası Fuarcılık San. ve Tic. Ldt. Şti. tarafından bir yurt dışı fuar milli katılımorganizasyonu düzenleneceği bildirilmekte olup söz konusu fuarda ülkemizin Onur Konuğu Ülke olaraktemsil edilmesinin de Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Fuara katılım sağlamanın ilgili firmalarımız için anılan ülke ithalat ve ihracatçıları ile işbirliği kurmafırsatlarını görme açısından önemli olacağı değerlendirilmektedir.