besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
13 Nisan 2022 Çarşamba 15:06

T.C.SAMSUN VALİLİĞİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi (ğ) bendi gereğince Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN)/Atık Beyan Sistemi (TABS) 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile kullanıma açılmış olup, 31 Mart 2022 tarihi itibariyle kapatılıp, sistemde kaydı bulunanların https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden (Atık Yönetim Uygulaması (TABS/ MoTAT /KDS)) beyanda bulunmaları gerektiği açıklanmıştır.

Ancak, İlgide kayıtlı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yazısında beyanını yapamayan veya hatalı beyan yaptığını fark edenlerin resmi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurmaları neticesinde kurumların/tesislerin/firmaların problemlerinin giderilmesini sağlamak için bir defaya mahsus olmak üzere 5 iş gününü geçmeyecek şekilde ATYÖN üzerinden uzatma süresi verileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, TABS sistemine kayıtlı gerçek/tüzel kişilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak TABS sisteminin açılmasını talep etmeleri ve ivedilikle beyan yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, beyanda bulunmayanların Çevre Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendinde yer alan "12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası (32.855 TL) idarî para cezası verilir" hükmü kapsamında idari yaptırım uygulanacağı belirtilmiştir.

Detaylı Bilgi İçin; http://samsun.gov.tr/?haberNo=653