Haberler
25 Haziran 2013 Salı 17:13

19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine,

Yeni Teşvik Sistemi Üyelerimize Önemle Duyurulur!
Üretim ve istihdamın artınlmasına. uluslararası rekabet giicünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine. uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına. bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşılması doğrultusunda Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Kalkınma Ajansları genel teşvik sistemi kapsamında yer alan ve yatırım büyüklüğü 500 bin TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan yatırımlar için genel teşvik belgesi düzenlenmesi. tüm teşvik belgeli yatırımların yerinde izlenerek ilerleme durumlarının raporlanması ve yatırımların tamamlanmasını müteakip yatırım kapama işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda yetkilendirilmiştir.

Yatırım teşvik sistemi ile ilgili TR 83 Bölgesi'ndeki işletmelerde farkındalığın artırılması ve sistemden daha fazla fayda elde edilerek teşvik belgeli yatırım sayısının yükseltilmesi amacıyla OKA Yatırım Destek Ofisleri tarafından yatırım teşvik sistemi kapsamındaki iş ve işlemlerin yapıldığı belirtilmektedir.