Haberler
14 Ekim 2014 Salı 18:08

Değerli üyelerimiz, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üyelerimize Aidat Faiz Affı Önemle Duyurulur..
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükmü gereği üyelerimizin ödemiş oldukları aidat ve munzam aidatlara isabet eden gecikme cezası ve faizlerin üyelerimizin Borsamıza müracaatları halinde yeniden yapılandırılıp anaparanın ödenmesi halinde tahakkuk edilen cezalar affedilecektir. Son müracaat tarihi 01 Aralık 2014 olup müracaat da bulunmayanlar hakkında kanunda belirtilen hükümler açık olup icraen alınması yönünde açıkça belirtilmiştir. Mağduriyete uğramamanız bakımından yasal süre içinde borsamız Genel Sekreterliğine müracaat etmeniz yararınıza olacaktır.