Haberler
23 Ağustos 2012 Perşembe 16:40

09.08.2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bitki karantinası Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik gereğince ülkemize sap, saman, ot ve yaprak ithalatı yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Türkiye Ot, Yaprak, Sap ve Saman İthal Edecek
Aşağıda belirtilen giriş kapılarına ilgili mevzuat gereğince ön bildirimi yapılarak gelen sap ve saman sevkiyatları için halk ve hayvan sağlığı açısından Bakanlıkça belirlenecek sağlık şartlarının yer aldığı ekte gönderilen Veteriner Sağlık Sertifikası ile Bitki Sağlık Sertifikasının işlik etmesi gerekmektedir.

Genelgede şu görüşlere yer verildi:

“Sap ve samanın ülkemize girişlerinde aranacak olan Veteriner Sağlık Sertifikası Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanacak. Sap saman ve otun ülkemize girişi Artvin, Edirne, Hatay, İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak ili Gümrüklerinde yapılacaktır. Müdürlüğün bulunmayan yerlerde İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne iletilir. İlgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek veteriner kontrolleri kapsamında yapılacak. Zirai karantina açısından da uygun bulunan sevkiyatlar için uygunluk yazısı Zirai Karantina Müdürlüğü ve ya bulunmadığı yerde İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitkisel Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Veteriner kontroller sonucunda uygusuzluk görülmesi durumunda uygusuzluk yazası,Veteriner Sınırı Kontrol Noktası Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

Zirai karantina kontrolleri sonucunda uygusuzluk görülmesi durumunda uygunsuzluk görülmesi durumunda uygunsuzluk yazısı,Zirai Karantina Müdürlüğü ve ya bulunmadığı yerde İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitkisel Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Giriş yerinde veteriner kontrolü yapılmada iç gümrüklere sevkedilen sap ve saman sevkiyatları için veteriner kontrolü açısından uygunsuzluk kararı verilir ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yürütülür.”