Haberler
22 Eylül 2019 Pazar 10:03

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşambaya kurulacak olanBiyokütle Enerji Santrali üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamasında tavsiyelerde bulunan KazımYılmaz, tespitlerini de paylaştı.

Termik Santral Kurulumuna Borsa'dan Tepki
Kamoyunun malumları olduğu üzere biyokütle termik santrali son zamanlarda ilçemizin Çarşamba'mızın gündeminde yer almaktadır. Çarşamba O Eğercili mevkiinde biyokütle enerji santrali yapılmaya çalışılıyor. Biyokütle enerji santrali toplumun çok iyi bilgi sahibi olduğu bir enerji üretme biçimi değildir.

Biyokütle enerji santrali dediğimizde meyve çekirdeğinden ,sanayi atıklarının yakılmasına kadar geniş biryelpazede enerji üretmek için kurulmuş tesislerdir.Birçok ülkede yapılan bilimsel araştırmalar özellikle butesislerin enerji üretirken ısı enerjisini kullanıyor olması sebebiyle bazı sıkıntıların ortaya çıkabildiğinigöstermektedir.Başta hava kirliliği olmak üzere , su kullanımı ve çevreye olan olumsuz etkileri göz ardıedilemez.Dolayısıyla biokütle enerji santrali kurulmadan önce mutlaka çevresel etki değerlendirmesi ve sağlıketki değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

Kirletici kaynaklardan enerji üretmeye çalışmak için tesisler kurmak doğru, akılcı ve toplum yararına değildir.Bu nedenle biyokütle enerji santrali kurulmadan once ilgili kesimlerin katılımıyla mutlaka görüş alınmalı,bilimsel değerlendirilmeler yapılmalı ve toplumun istememesine ragmen ısrarla kar amacı güden tesislerinkurulmasından kaçınılmalıdır.

Çarşamba Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkan: