Haberler
28 Nisan 2014 Pazartesi 17:56

PERSONEL ALIMI HAKKINDA; ÇARŞAMBA TİCARET BORSASINA 5174 SAYILI KANUN VEYA 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİİ PERSONEL ALIMI;

Çarşamba Ticaret Borsasına aşağıda özellikleri belirtilen bir personel alımı yapılacaktır. Başvuru şartlarına uyan adaylar yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak olup başvuruların şahsen ve kısa özgeçmişleri (CV’leri ile ) ve dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 30/Nisan/2014 tarihi Çarşamba günü mesai bitimine kadar (Saat;17,00) Borsamız Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir.
Başvuran adaylardan sınava katılmaya hak kazananlar daha sonra belirlenecek tarihte yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak olup sınav tarihleri kendilerine bilahare bildirilecektir.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU

Başvuruda istenen belgeler ve vasıflar; 

1-Türk vatandaşı olmak.
2-Erkek adayların Askerlikle ilişiği bulunmamak ve bunu belgelemek,
3-Kamu haklarından mahkum olmadığını,Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak ve bunu Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydıyla belgelemek,
4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bulunmamak ve bunu tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık raporu ile belgelemek,
5-Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve bunu diploma ile belgelemek,
6-Kamu Personeli Sınavından (KPS) en az 70 puan almış olmak ve bunu belgelemek
7-Asgarî bir yabancı lisanı çok iyi derecede bilen ( Okuyup,Yazabilen ) ( Tercihen İngilizce veya Uluslar arası geçerliliği olan diller, KPS Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan almış olmak  )
8-Nüfus Cüzdanı aslı veya aslı yerine geçecek sureti ve fotokopisi
9-1 Adet vesikalık fotoğraf (Son Altı Ayda Çekilmiş)
10-İkametgah İlmühaberi,
11-Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
12-Müracaat tarihinde 40 yaşını geçmemiş olmak,
13-İyi derecede Bilgisayar kullanabilen { Windows,Ofis yazılımları,(Word,Exsel,Power-Point) ,İnternet Kullanımına hakim,( Tercihen Web Tasarımını , Donanım ve Network’u bilen)
14-Başvuru yapacakların Çarşambada ikamet etmeleri gerekmektedir.