Haberler
12 Eylül 2014 Cuma 18:07

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013 (KSEP) KOBİler ile ilgili Politikalarda ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulununun 2011/09 sayılı kararı ile onaylanmıştır.