Haberler
23 Kasım 2017 Perşembe 14:09

Çarşamba Belediyesinin talebiyle, ilgililere IPARD kapsamında, Kırsal turizm iletmeleri yenilenme ve yatırım destekleri anlatıldı.

“ Kırsal Turizm İşletmeleri Destekleri ” Anlatıldı.
Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO),   TKDK ( Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ) İl Koordinatörlüğü İşbirliğiyle, Oda ve Borsa üyeleri ile ilgili işletme temsilcilerine ‘Kırsal Turizm İşletmeleri Destekleri’, ÇTSO Toplantı Salonunda anlatıldı.

Programa; Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, TKDK İl Koordinatörlüğü iletişim uzmanı Tolga Özongan, Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eftal Yetimoğlu ile bu alanda hibe alabilecek işletmelerin temsilcileri katıldı.

Programla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, kırsal kalkınmayı çok önemsediklerini ve bunun için bu programı talep ettiklerini vurgulayarak,  bu toplantıda emeği olan her kese teşekkür etti.

Hibe programının Çarşamba Bölgesinde hangi kırsal kesimleri kapsadığını açıklayarak bilgilendirmeye başlayan TKDK İl Koordinatörlüğü iletişim uzmanı Tolga Özongan, IPARD programı kapsamında kırsal alanlarda bulunan (büyükşehir yasasından önce köy olan ) mevcut pansiyon, lokanta, restoran ve benzeri tesislerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik veya bu yerlerde sıfırdan kurulacak pansiyon, lokanta restoran ve benzeri tesisler için %55 oranında hibe destekleri verilmekte olduğunu söyledi.  Slaytlar eşliğinde detaylı olarak ilgili hibe programını katılımcılara anlatan Özongan, “ Mevcut işletmelerin yenilenmesi veya sıfırdan kurulumunda, asgari 5.000 EURO ve Azami 500.000 EURO destek sağlanmaktadır.  Program kapsamında, dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik tanınmaktadır. Alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %55’ini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %45’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Bizler sizlerin projelerini oluşturabilmeniz için buradayız. Her zaman il koordinatörlüğümüze gelip destek alabilirsiniz” dedi.

IPARD nedir? Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

Ahmet Naci KILAVUZ
“ Kırsal Turizm İşletmeleri Destekleri ” Anlatıldı.
“ Kırsal Turizm İşletmeleri Destekleri ” Anlatıldı.