Haberler
5 Kasım 2014 Çarşamba 18:10

BORSA ‘DAN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA!!! KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Proje Başvuruları Başladı
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ” 26.10.2014 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlandı. 

Projenin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi; tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi; gıda güvenliğinin güçlendirilmesi; kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması; kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal alanda belirli bir kapasite oluşturulmasıdır.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım YILMAZ'ın ortak yaptığı açıklamada, kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artmasını sağlayacak bu projelerin önemine değinirken; proje kapsamındaki konuları da önemle vurguladılar. 

“Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar; alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş enerjisi üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar ve hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması. Görüldüğü üzere kırsal toplumda belirli bir kapasite oluşturacak bu projeler, kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerini artıracak” dedi.

Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın oluşturduğu Çiftçi Kayıt Sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı bireylerin, şirketlerin ve tarımsal amaçlı kooperatif ve birliklerin kendi aralarında ortaklık yaparak proje başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.

Öte yandan İlimizde İPART kapsamında olmadığı ancak İlimizin bu kırsal kalkınma destekleme programına alınması neticesinde özellikle ilimiz hayvancılık ve tarımına önemli katkı sağlayacağı belirtilen bu programa ilimizde büyük katılım olması gerektiği vurgusu yapıldı.

Bu anlamda gerek Ticaret Borsası olarak üyelerimizin menfaatlerine ve dolayısı ile ilimiz ekonomisine direk katkı sağlayacak bu program için borsamızda çalışma bölümleri hazırladıklarını üyelerimizin bu destekten çalışmalarına yönelik olarak tüm desteği vereceklerini açıkladılar.24 aralık 2014 müracaat tarihinin son günü olması sebebi ile geç kalınmalara muhal verilmemesi için gerekli çalışmalara başlanılması istenildi.