Haberler
26 Eylül 2019 Perşembe 10:13

25.09.2019 tarihinde Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kazım Yılmazın Çarşambaya kurulması planlanan Biokütle Eneji Santrali ile ilgili olarak yapmış olduğu basın açıklaması çeşitli medya organlarında kendi bağlamından koparılarak çarpıtıldığı ve medyaya servis edildiği ortadadır.

Kazım YILMAZ'dan Çarpıtma Haberler İçin Açıklama
Toplumda yanlış ve yanlı algı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan sözde haberlerin özelvurgular kullanılmak suretiyle açık olarak Çarşamba Ticaret Borsası ve yöneticilerininitibarlarına zarar verilmek istenildiğini ortadadır.

Bu amaçla servis edilen haberler, tarafsız ve dürüst habercilik ilkeleriyle asla bağdaşmadığı gibikişilik haklarına da açıkça bir saldırı mahiyetindedir. Bu bağlamda gerekli hukuki çalışmalarınbaşlatılacağını ve bu durumun takipçisi olacağımızı kamuoyu bilgisine sunarız.

Açıklamanın tamamını aşağıda yer almakta olup, tamamının okunması halinde hakikatin açıkçagörüleceği, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Çarşamba sevdası ile canla başla çalışmayadevam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Çarşamba Ticaret Borsası
Hukuk Müşavirliği

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz: " Sakınca yoksa sorun da yok demektir"

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, Eğercili mahallesinde kurulacak biokütle enerji santrali ile ilgili 22.09.2019 tarihinde yapmış olduğu ve medyaya yansıyan açıklamalarından farklı anlam ve mana çıkarmak isteyenlerin bulunduğunu belirterek, "Açıklamalarımızdan, ülkemize ve şehrimize yapılacak olan yatırımlara karşıyız gibi bir izlenim çıkarılması doğru değildir. Dün olduğu gibi bugün de Çarşamba’ya faydalı olacak her yatırım arkasındayız.

Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulunarak Çarşamba ilçemize düşünülen yatırım hakkında detaylı bilgi edinimi gerçekleştirdik.

Verilen bilgiler ışığında yapılacak olan Biokütle Enerji Santralinin çevreye, insan ve hayvan sağlığına zararlı bir etkisi olmadığını belirten Çarşamba TB Başkanı Kazım Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu santral gerçekten de çevreyi kirletecekse biz buna karşı çıkarız. Herkesin de karşı çıkması gerekir. Çarşamba Ovası'nın bereketini ve insanın sağlığını kimse olumsuz yönde etkileyemez. Ancak, gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, gerekse Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı nezdinde santralin kurulmasında ve çalışmasında bir sakınca olmadığı ifade edilmiştir. Devletin ilgili resmi kuruluşları santralin kurulmasında bir sakınca görmüyorsa karara saygı duyulmalıdır. Bizim derdimiz Çarşamba'dır, ülkemizdir.