Haberler
25 Aralık 2012 Salı 16:50

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize intikal eden yazıda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin görevlendirilmesine ilişkin 10/12/2012 tarihli ve B.13.0.İSG.0.00.00.00/592/14412 sayılı yazı ekte sunulmuştur.

İşyeri Yetkilisi
İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.