Haberler
11 Mart 2013 Pazartesi 16:59

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra, dünya genelinde bilinirliği ve kullanımı en yaygın olan ikinci standardı olup, Türkiye de de birçok sektörden kuruluş, bu standardın gereklerini yerine getirmektedir.

Iso 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

Sürekli iyileştirme mekanizasmasıyla tasarlanan standartlar, değişen şartları ve ihtiyaçları karşılamak üzere, periyodik olarak gözden geçirmekte ve revize edilmektedirler.


Bu çerçevede, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), en son 2004 yılında yayınlanmış olduğu ISO 14001 standardının ve bu standardın uygulanmasına yönelik kılavuz bilgiler içeren ISO 14004 standardının revizyon çalışmaları kapsamında, www.iso.org/14001survey2013 web adresinde ISO 14001 Sürekli İyileştirme Anketi 20133'ü uygulamaya başlamıştır.


Üyelerimizin Ankete Katılımı hususunda gereğini rica ederim.