Haberler
13 Mayıs 2014 Salı 17:58

13/Mayıs/2014 Salı Günü 28999 Resmi Gazetede 2014/6355 Sayılı Bakanlar Kuruluna istinaden çıkan gazete ilanı yayınlanmıştır.

Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Üreticilerimizin Dikkatine!

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 9/5/2014 tarihli ve 15059 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.