besttourbooking.com
Haberler
25 Ocak 2017 Çarşamba 12:54

Bakanlar Kurulu kararı ile Çarşamba Ovasıda koruma altına alındı.

Çarşamba Ovası Koruma Altına Alındı
Türkiye'de 141 Ova koruma altına alındı. Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Ocak'ta yayımlanan karara göre 141 ova, tarım dışı faaliyetler için kullanılamayacak.

"21.01.2017 tarihli resmi gazetenin mükerrer sayısında 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Büyük Ova Koruma Alanları oluşturulmuştur" denildi. Bu alanlar içerisine Çarşamba Ovası'da Büyük Ova Koruma Alanı olarak dâhil edildi.

Kararda, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar Büyük Ova Koruma Alanı olarak belirlendi. Kararın eki listede yer alan haritalarda, Bakanlık tarafından belirlenen 141 ovanın adları ve sınırları gösterildi.

Ayrıca kararın birinci maddesinin ikinci açıklamasında ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, söz konusu hükmün kapsamı dışında tutuldu.

Ahmet Naci KILAVUZ