besttourbooking.com
Haberler
7 Aralık 2012 Cuma 16:48

TOBB den Borsamıza intikal eden yazıda, Amerika Birleşik Devletlerinin 1976 yılından bu yana, ABD pazarına gümrük vergisiz giriş imkanı tanıyan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini uygulamakta olduğu ve GTS uygulamasından yararlanan ABDli ithalatçının, ülkemiz menşeli malları daha ucuza ithal ettiği; GTS uygulamasından yararlanan Türk ihracatçısının ise , özellikle söz konusu sistemden yararlanamayan rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü kazandığı ifade edilmektedir.

Abd Gts Programı
Bu kapsamda yazıda, ABD’ye yapılan ihracatın geliştirilmesi ve ihracatçılarımızın ABD GTS uygulamasından daha etkin bir şekilde faydalanabilmelerini teminen, Ekonomi Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ve anılan uygulamanın temel esasları ve ülkemizin yararlanma durumu ile ilgili bilgileri içeren yayına http://www.ibp.gov.tr/pg/assets/rapor/09RPR007.pdf internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bir örneğine http://www.ustr.gov/webfm_send/3487 adresinden ulaşılabilen GTS Yıllık Gözden Geçirme sonuçlarının incelenmesinden de görüleceği üzere, bahse konu gözden geçirme süreci sonucunda çeşitli kategorilerde başvuruları reddedilen diğer ülke ürünlerinin Türkiye açısından bir rekabet avantajı oluşturabileceği hususunun değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.

Söz konusu sistemin getirdiği avantajlar ülkemizde yaygın olarak bilinmediğinden, ihracatlarımız GTS'den yeterince yararlanamamaktadır. Bu itibarla, GTS'nin sağladığı imkân ve fırsatların geniş çaplı olarak duyurulmasında ve yararlanılması için teşvik edilmesinde fayda görülmektedir. Bir örneği ekte verilen GTS bilgi notuna, TOBB'nin internet sitesinden (www.tobb.org.tr) Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi, Ülke Duyuruları bölümünden de ulaşılabilmektedir.