Borsa
KONU Ilgili Muhasebe Karşılığı 2018 YılıTahmini Maliyet(TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler
Performans 1.1.1.2 Çarşamba Ticaret Borsası paydaş veritabanının her yıl Borsa personeli tarafından güncellenmesi - Ocak Mart Halkla İlişkiler TOBB Bilgi İşlem Md.
Performans 1.1.2.1 Ticaret Borsası faaliyet raporunun her yıl hazırlanarak web sitesinde yayınlanması, posta ile tüm üyelere ve paydaş veritabanında yer alan kişi ve kurumlara gönderilmesi 793.02.001793.01.037 12.000 Ekim Aralık Halkla İlişkiler ve Basın Sorumlusu Borsa Çalışanları
Performans 1.1.3.1 2018 yılında Borsa personelinin iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik en az 1 eğitim programının düzenlenmesi 794.07.005 7.500 Ocak Aralık Eğitim Sorumlusu Borsa Çalışanları
Performans 1.1.4.1 Borsa web sitesinin 2018 yılında kullanıcı dostu bir tasarıma kavuşturulması ve plan dönemi boyunca gerekli güncellemelerin yapılması 793.01.025 5500 Ocak Mart Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Borsa Çalışanları
Performans 1.1.4.2 Borsa internet sitesinin hem Türkçe hem İngilizce sayfalarının içeriklerini akreditasyon ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl genişletilmesi ve güncellenmesi 793.01.011 500 Ekim Aralık Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Borsa Çalışanları
Performans 1.1.5.1 İldeki diğer oda ve borsaların düzenleyeceği etkinliklere katılım sağlanması ve her yıl en az 1 adet ortak çalışma veya proje yürütülmesi 794.07.005 2.500 Ocak Mart Genel Sekreter Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Üyeler
Performans 1.2.2.1 Her yıl borsa çalışanları için performans değerlendirme raporlarının hazırlanması - Ekim Aralık Genel Sekreter, Borsa Çalışanları Yönetim Kurulu Başkanı
Performans 1.2.2.2 Performans yönetim sisteminde kurgulanacak ödül sistemine göre her yıl değerlendirme sonucunda başarılı olan personellere prim, hediye vb.mükafatlar verilmesi 792.01.022 2500 Ekim Aralık Yönetim Kurulu Genel Sekreter Yönetim Kurulu Başkanı
Performans 1.2.3.1 Her yıl performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda Borsa personeli eğitim ihtiyaç raporunun hazırlanması - Ekim Aralık Genel Sekreter Borsa Çalışanları
Performans 1.2.3.2 Her personelin eğitim ihtiyaç raporunda belirlenen alanlarda eğitim alması 792.07.005 2000 Nisan Haziran Genel Sekreter Borsa Çalışanları
Performans 1.2.3.3 İlgili kurumlarla iletişime geçerek; üyelere sunulması hedeflenen danışmanlık hizmetleri kapsamında dış ticaret,pazarlama ve e-ticaret uygulamaları konularında personele eğitim verilmesi 792.07.005 1000 Ekim Aralık Eğitim Sorumlusu Borsa Çalışanları,Üyeler
Performans 1.2.4.1 Her yıl personel memnuniyeti anketi yapılarak sonuç raporunun Kalite Yönetim Sistemi YGG Toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmesi - Ekim Aralık Yönetim Temsilcisi, Borsa Çalışanları Yönetim Temsilcisi
Performans 1.2.4.2 Personelin motivasyonunu artırmak için sosyal etkinlik düzenlenmesi 792.01.023 1500 Nisan Haziran Genel Sekreter, Akreditasyon Sorumlusu Borsa Çalışanları
Performans 2.1.2.1 2021 yılı sonuna kadar ticari faaliyetlerin gerçekleştirileceği Borsa sitesinin kurulması için lobicilik faaliyetlerinin yapılması 793.01.035 1000 Temmuz Eylül Genel Sekreter, Basın ve Halkla ilişkiler Sorumlusu Yönetim Kurulu ve İlgili Paydaşlar
Performans 2.1.3.1 İhtiyaca göre belirlenecek alanlarda (zirai ürünler, sebze - meyve, toprak, bakliyat, tahıl vb. yönelik) hizmet verecek analiz laboratuarları ile anlaşmaları yapmak ve üyelerin hizmetine sunmak - Ocak Mart Genel Sekreter Üyeler
Performans 2.1.5.1 2018 yılı sonuna kadar Coğrafi işaret alınmasına dair danışmanlık hizmetinin alınması ve üyelere de bu konuda destek olunmaya başlanması 793.01.033 1500 Nisan Haziran Proje Elemanı Üyeler
Performans 2.1.6.1 Söz konusu danışmanlık hizmetinin alınması ve üyelere de bu konuda destek olunmaya başlanması - - Ocak Aralık Genel Sekreter Üyeler
Performans 2.1.7.1 Söz konusu olan Tobb’nin bankanlarla yapılan anlaşmalarına dâhil olunması ve bu konuda üyelere düşük faizli kredi imkânı sağlanması - - Nisan Haziran Genel Sekreter Üyeler
Performans 2.2.1.1 Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketinin her yıl web sitesi, yüz yüze görüşme ve e-posta yoluyla düzenlenerek sonuç raporu hazırlanması, sonuçlarının yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde duyurulması - - Ekim Aralık Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu,Yönetiim Temsilcisi Üyeler
Performans 2.2.1.2 Anket sonucunda belirlenecek üye memnuniyet seviyesinin düşük olduğu hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi - - Ekim Aralık Yönetim Temsilcisi Üyeler
Performans 2.2.2.1 Üyelerin yılda en az bir adet ulusal ve bir adet uluslararası fuara ortak katılımının Borsa tarafından organize edilmesi 794.07.002 20000 Ekim Aralık Genel Sekreter Üyeler
Performans 2.2.3.1 Her yıl yapılan fındık rekolte tahmin çalışmalarının sms, e-posta ve internet sitesi kullanılarak en kısa sürede üyelerin bilgilerine sunulması 79.01.031 2.000 Temmuz Eylül Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Üyeler
Performans 2.2.3.2. E-Tescil uygulamasına geçilerek üyelere daha kısa sürede,daha kaliteli tescil işlemi hizmeti sunulması - - Temmuz Aralık Eğitim Sorumlusu Üyeler