Misyon - Vizyon

Misyon

       Çarşamba Ticaret Borsası, zirai ürünlerin adil ve şeffaf piyasa fiyatlarının oluşmasına zemin hazırlayan, üyelerinin gelişimini ve işbirliğini destekleyen, menfaatlerini koruyan ve onları güncel piyasa koşullarına hazırlayan bir borsadır.

Vizyon

     Güçlü kurumsal yapısı ve sunduğu uluslararası standartlarda hizmetler ile gerçek ve tüzel kişilerin fayda edeceklerine olan inançla üye olmak istedikleri öncü ve saygın bir borsa olmak.