Borsa Birimleri

Eftal YETİMOĞLU
Genel Sekreter
Muhterem KÜSTÜL
Tescil Memuru
Saliha SİVASLI
Veznedar Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu
Ferdi AYDIN
Hizmetli