İnsan Kaynakları Politikası

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI - İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek, - Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak, - Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek, - Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak, - Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül uygulamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek, - Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak, - Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak, - Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak, - İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmektir. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun 27/05/2015 tarih ve 73 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

05.06.2015