Fuarlar

 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 56. maddesinin (g) bendine istinaden hazırlanarak, Birlik Yönetim Kurulunun kararı uyarınca 30/03/2007 tarihinde yürürlülüğe konulan "Yurt içinde Fuar düzenlenmesine dair usul ve esaslar " da bazı hükümlere açıklık getirilmiş ayrıca, ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu dzenleme, Birlik yönetim Kurulu'nun 03/11/2014 tarihli 94 sayılı kararına istinaden 01/01/2015 tarihinde yürülülüğe girecek olup, yeni esasların tam metnine http://tobb.org.tr/FaurlarMudurlugu/Sayfalar/FuarlarMevzuat,php adresli internet sayfasından ulaşmak mümkündür. 

17.11.2014