ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

7201 Sayılı Tebligat kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlenmektedir. Ayrıca tebliğde 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dakil olmak üzere,

İlgili yazıyı görmek için tıklayınız.

11.1.2019