MEK Engelli Proje Başvurusu

DEVAM EDİYOR 10.12.2018
 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne (İŞKUR) yaptığımız "MEK Engelli Proje Başvuru" su için 08.06.2018 Tarih 12570 Sayılı yazımıza karşılık 95558539-203.02 Sayılı 21.11.2018 tarihli yazılarında; Engelli ve Eski hükümlü çalıştırmayan iş veren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 101. MAddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetklili komisyonun 201/2 sayılı toplantısı, İl Müdürlükleri tarafından komisyona sunulmak üzere gönderilen projeleri görüşmek için 22.10.2018 tarihinde yapılmıştır. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne (İŞKUR) Sunduğumuz "Muhasebe Yardımcısı" konulu engellilere yönelik meslek edindirme kursu projenizin aşağıdaki tablodaki esaslar doğrultusunda kurumlarınca kabülüne karar verilmiştir.